Jaunsargu pašpārvalde

Mērķi un uzdevumi:

1. pārstāv jaunsargu intereses;

2. organizē jaunsargu sabiedrisko dzīvi Centra organizētajos pasākumos;

3. organizē jaunsargu darbošanos pasākumos ārpus Centra (brīvprātīgais darbs);

4. uzlabo informācijas apriti starp jaunsargiem un Jaunsardzes centru, organizē dažādas interešu aptaujas jaunsargu vidū.

 

Jaunsargu pašpārvaldes sastāvs 2021:

Vārds, uzvārds

NN

Amats

Anete Lukševica

 1

1NN koordinators

Annija Laura Vieglā

 1

Atbildīgā par sociālajiem tīkliem

Paula Freimane

 1

Konsultants

Daniels Loginovs

 2

2NN koordinators, vietnieks

Ieva Pazare

 3

 

Kristīne Liene Muižniece

 3

 

Kerija Emīlija Ozola

 3

 

Edijs Gutāns

 3

3NN koordinators

Jānis Bilkevičs

 4

Atbildīgais par pasākumiem

Evelīna Kalniņa

 4

4NN koordinators

Gints Zilpuris

 4

Vadītājs

Megija Pastare

 5

5NN koordinators