Jaunsargu pašpārvalde

Mērķi un uzdevumi:

1. pārstāv jaunsargu intereses;

2. organizē jaunsargu sabiedrisko dzīvi Centra organizētajos pasākumos;

3. organizē jaunsargu darbošanos pasākumos ārpus Centra (brīvprātīgais darbs);

4. uzlabo informācijas apriti starp jaunsargiem un Jaunsardzes centru, organizē dažādas interešu aptaujas jaunsargu vidū.

 

Jaunsargu pašpārvaldes sastāvs 2022:

Vārds, uzvārds

NN

Amats

Anete Lukševica

1

1NN kordinators

Annija Laura Vieglā

1

Atbildīgā par sociālajiem tīkliem

Paula Freimane

1

Konsultants

Kate Katrīna Stīpniece

1

 

Daniels Loginovs

2

2NN kordinators, vietnieks

Kristīne Liene Muižniece

3

Palīgs sociālajos tīklos

Kerija Ozola

3

 

Edijs Gutāns

3

3NN kordinators

Mārcis Laucins-Veiners

4

 

Evelīna Kalniņa

4

4NN kordinators

Gints Zilpuris

4

Vadītājs

Megija Pastare

5

5NN kordinators